Sien

 

Hallo!

Ik ben Sien Verbeeck. Ik ben iemand die graag vragen stelt en onderzoekend in het leven staat.

In contact met jou streef ik als psychologe vooral mildheid, gelijkwaardigheid en doeltreffendheid na. De mildheid slaat op het stuk dat het voor mij belangrijk is dat je tijdens de begeleidingen kan voelen dat het OK is waar je nu staat. De worstelingen die je ervaart, de strijd, de onmacht, samen zullen we dat dragen. Ik wil al mild zijn, mogelijk zelfs voor je dat zelf belangrijk vindt. Met gelijkwaardigheid bedoel ik dat we allemaal mens zijn, ieder met onze eigen worstelingen.  Ik wil als therapeut langs je staan, niet boven je, je niet een richting uittrekken, je ook geen richting uit duwen, ik wil samen met jou exploreren welke richting jij uit wil gaan en wat daar dan voor nodig is.  Tot slot wil ik ook wel doeltreffend zijn. Een therapeutische begeleiding is geen koffieklets. We zoeken samen uit waar het voor jou om draait. Op deze manier kan je op het gepaste tempo stappen zetten richting een leven waar je voor wil staan. Om doeltreffend te kunnen werken, verdiep ik me in RFT (Relational Frame Theory) en de klinische gedragsanalyse. Ik volg zeer regelmatig workshops en opleidingen en ben sinds 2020 in supervisie bij Ciara McEnteggart (https://perspectivesireland.ie).

Mijn basisopleiding is “Master in de psychologische wetenschappen, optie  schoolpsychologie”.  Binnen de schoolpsychologie ligt de nadruk altijd op de interactie kind/jongere en zijn context. Wat heeft dit kind, met deze geschiedenis, deze thuissituatie en deze onderwijscontext in deze maatschappij hier en nu nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Later heb ik geleerd dat ook je binnenkant een context is die een invloed uitoefenend op je gedrag. Uitgangspunt is dan ook dat gedrag altijd functioneel is in zijn context. 

Mijn begeleidingen zijn gebaseerd in het contextueel gedragstherapeutisch denken. Samen gaan we op zoek naar de functie van het gedrag dat je stelt in een bepaalde context. Wat maakt dat gedrag dat je op langere termijn afhoudt van datgene dat jij belangrijk vindt, toch blijft bestaan? Wat is er nodig zodat je toch stappen kan zetten die jouw hart doen fluisteren? Ik ben gepassioneerd door Relational Frame Theory (RFT), de Proces Based Behavior Therapy (PBBT) en  Acceptance and Commitment Therapy (ACT). De analyse die ik maak is gebaseerd op de inzichten vanuit RFT. De methodieken die ik gebruik komen voornamelijk uit ACT, maar ook uit het oplossingsgerichte werken en de positieve psychologie. De begeleidingen zijn zo veel mogelijk experientieel. Zowel tijdens de sessies als erbuiten word je gestimuleerd om de ervaring in te gaan. Te doen. Soms voelt dit best wel spannend aan, maar samen merken we op dat we dat spannende, akelige gevoelens ook komen en gaan.

Als psychologe ben ik ook gebonden aan de deontologische code van de psychologen. Daardoor kan je met met klachten ook terecht bij de psychologencommissie.

Voor een overzicht van de opleidingen die ik gevolgd heb, klik hier

Lid van