Over mij

Hallo!

Ik ben Sien Verbeeck. Ik ben iemand die graag vragen stelt en onderzoekend in het leven staat.

In contact met jou streef ik als therapaute/psychologe vooral compassie/mildheid, gelijkwaardigheid en doeltreffendheid na. De compassie/mildheid slaat op het stuk dat het voor mij belangrijk is dat je tijdens de begeleidingen kan voelen dat het OK is waar je nu staat. De worstelingen die je ervaart, de strijd, de onmacht, samen zullen we dat dragen. Ik wil al mild zijn, mogelijk zelfs voor je dat zelf belangrijk vindt. Met gelijkwaardigheid bedoel ik dat we allemaal mens zijn, ieder met zijn eigen worstelingen.  Ik wil als therapeut langs je staan, niet boven je, je niet een richting uittrekken, je ook geen richting uit duwen, ik wil samen met jou exploreren welke richting je uit wil gaan en wat daar dan voor nodig is.  Tot slot wil ik ook wel doeltreffend zijn. Een therapeutische begeleiding is geen koffieklets. Samen met jou  wil ik het hebben over wat er toe doet, waar het echt om draait. Zodat je op het gepaste tempo stappen kan zetten richting een leven waar je voor wil staan. Om doeltreffend te kunnen werken, verdiep ik me in RFT (Relational Frame Theory) en klinische gedragsanalyse. Ik volg zeer regalmatig workshops en ben in supervisie bij Lieve Bruyninx.

Mijn basisopleiding is Master in de psychologische wetenschappen, optie  schoolpsychologie.  Binnen de schoolpsychologie ligt de nadruk altijd op de samenwerking kind/jongere en context. Wat heeft dit kind hier, met deze geschiedenis, deze thuissituatie en deze onderwijscontext hier en nu nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Hierdoor is het voor mij vanzelfsprekend dat ik, wanneer ik kinderen begeleid, steeds ook de ouders mee zal ondersteunen om een zo optimaal mogelijk omgeving voor het kind te scheppen. Als psychologe ben ik ook gebonden aan de deontologische code van de psychologen. Daardoor kan je met met klachten ook terecht bij de psychologencommissie.

Mijn begeleidingen zijn gebaseerd in het contextueel gedragstherapeutisch denken. Samen gaan we op zoek naar de functie van het gedrag dat je stelt in een bepaalde context, wat maakt dat gedrag dat je op langere termijn afhoudt van datgene dat je belangrijk vindt, toch blijft bestaan? en hoe kunnen we dan toch nog stappen zetten?  Verder ben ik gebeten door Relational Frame Theory (RFT) en  Acceptance and Commitment Therapy (ACT). De analyse die ik maak is gebaseerd op RFT. De methodieken die ik gebruik komen voornamelijk uit ACT, maar ook uit het oplossingsgerichte werken en de positieve psychologie. Belangrijk is wel dat ik er naar streef dat je in de begeleiding niet te veel in het hoofd blijft zitten. Zowel tijdens de sessies als erbuiten word je gestimuleerd om de ervaring in te gaan. Te doen. Soms voelt dit best wel spannend aan, maar samen merken we op dat we dat spannende, akelige gevoel kunnen dragen.

Basisopleidingen

  • Master in de psychologie, optie schoolpsychologie, KU Leuven (2006),
  • Postgraduaat Psycho-pedagogische counseling, Lessius Antwerpen (2009),
  • Postgraduaat Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen, UCLL (2015),
  • Filosofisch gespreksleider, CVO Diest (2018),
  • Postgraduaat Contextueel gedragstherapie, i.o. , Allegre (2018-2022).

Recente Bijscholing

Lid van