Over mij

Hallo!

Ik ben Sien Verbeeck. Ik ben iemand die graag vragen stelt en onderzoekend in het leven staat. De 3 belangrijkste waarden die ik als psychologe/therapeute nastreef zijn compassie/mildheid, gelijkwaardigheid en doeltreffendheid. De compassie/mildheid slaat op het stuk dat het voor mij belangrijk is dat je tijdens de begeleidingen kan voelen dat het OK is waar je nu staat. De worstelingen die je ervaart, de strijd, de onmacht, samen zullen we dat dragen. Ik wil al mild zijn, mogelijk zelfs voor je dat zelf belangrijk vindt. Met gelijkwaardigheid bedoel ik dat we allemaal mens zijn, ieder met zijn eigen worstelingen.  Ik wil als therapeut langs je staan, niet boven je, je niet een richting uittrekken, je ook geen richting uit duwen, ik wil samen met jou exploreren welke richting je uit wil gaan en wat daar dan voor nodig is.  Tot slot wil ik ook wel doeltreffend zijn. Een therapeutische begeleiding is meer dan een gezellige koffieklets. Samen met jou  wil ik het hebben over wat er toe doet, waar het echt om draait. Zodat je op het gepaste tempo stappen kan zetten richting een leven waar je voor wil staan.

Verder ben ik partner van een lieve man en moeder van twee uitdagende schatten van zonen. Dochter van gescheiden ouders en  zus van 3 broers. Bovendien ben ik vriendin van verschillende mensen die een belangrijkere rol in mijn leven spelen dan ze soms zelf vermoeden.

Ik ben Master in de psychologische wetenschappen, optie  schoolpsychologie. Hierdoor beschik ik over een degelijke achtergrond en ben ik gebonden aan de deontologische code van de psychologen. Daardoor kan je met met klachten ook terecht bij de psychologencommissie.

Mijn begeleidingen zijn gebaseerd in het contextueel gedragstherapeutisch denken. Samen gaan we op zoek naar de functie van het gedrag dat je stelt in een bepaalde context, wat maakt dat gedrag dat je op langere termijn afhoudt van datgene dat je belangrijk vindt, toch blijft bestaan? en hoe kunnen we dan toch nog stappen zetten?  Verder ben ik gebeten door Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Bij deze therapievorm blijf je niet vooral in het hoofd zitten. Zowel tijdens de sessies als erbuiten word je gestimuleerd om de ervaring in te gaan. Te doen. Soms voelt dit best wel spannend aan, maar samen merken we op dat we dat spannende, akelige gevoel kunnen dragen.

Relevante Opleidingen

  • Master in de psychologie, optie schoolpsychologie, KU Leuven (2006),
  • Postgraduaat Psycho-pedagogische counseling, Lessius Antwerpen (2009),
  • Postgraduaat Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen, UCLL (2015),
  • Filosofisch gespreksleider, CVO Diest (2018),
  • Postgraduaat Contextueel gedragstherapie, i.o. , Allegre (2018-2022).

Recente Bijscholing

Lid van