Tarieven en aanmelden

Hoe aanmelden?

Aanmelden kan via een mail naar sien@dequeeste.eu, vermeld daarin ook hoe ik je het makkelijkst kan bereiken.  Ik tracht je dan binnen de 5 werkdagen terug te contacteren.

Je kan ook aanmelden via onderstaand contactformulier.

Tarieven

Intakegesprek: 65 euro (1-1,5 uur, inclusief voorstelling van de aangeboden diensten)

Individuele begeleiding: 65 euro per contactuur

Diagnostisch traject (inclusief handelingsgericht verslag): 115 euro per contactuur (het gaat hier zowel om de contacturen in het kader van het diagnostisch onderzoek als het adviesgesprek).

Verplaatsing voor diagnostisch onderzoek of schooloverleg: De verplaatsing zelf wordt vanaf 10km aangerekend aan een kilometervergoeding: 0.3460 euro per kilometer en een verplaatsingstijd: 7.5 euro per kwartier.

Bij het annuleren van een afspraak, minder dan 24u op voorhand, zal de afspraak toch aangerekend worden.

Terugbetaling
De Voorzorg betaald psychologische bijstand terug voor een maximum van 12 sessies voor zowel jongeren als volwassenen.
Voor jongeren:
Onze tussenkomst: 50% van de kosten met een max. van € 20/sessie
(gewoon verzekerden) of € 30/sessie (verhoogde tegemoetkoming).
Voor volwassenen:
Onze tussenkomst: 50% van de kosten met een max. van € 10/sessie
(gewoon verzekerden) of € 15/sessie (verhoogde tegemoetkoming).

Supervisie: 70 euro per uur.