Ouders

Jullie kunnen bij mij terecht met zorgen over (de ontwikkeling van) je cognitief begaafde kind(eren) en wanneer jullie vastlopen of je zorgen maken over de opvoeding.

Het is mogelijk om via gesprekken meer inzicht te krijgen in wat “hoogbegaafdheid” nu juist is, hoe de wetenschappelijke literatuur hier tegenover staat en welke aandachtspunten er zijn in de opvoeding.

Wanneer jullie vastlopen in het opvoeden, ga ik samen met jullie op zoek naar de waarden die jullie als opvoeder zelf belangrijk vinden. We oefenen samen hoe te handelen naar die waarden. Ik spreek geen oordeel uit over goed of fout opvoeden. Ik ben van mening dat je als ouder op je best opvoedt als je kan opvoeden op de manier die bij je past. Bij de begeleiding van ouders laat ik me inspireren door actief opvoeden (ACT), mindful ouderschap, geweldloze communicatie en zelfcompassie.

Soms moet je omwille van de specifieke noden van je kind naar een overleg op school. Vanuit de verschillende posities die ik reeds vertegenwoordigde tijdens zo een overleg (CLB-medewerker, externe psychologe, ouder…), weet ik dat het vaak niet eenvoudig is om je bezorgdheid om je kind goed over te brengen en samen tot een voor iedereen werkbare oplossing of aanpak te komen. Tijdens zo een overleg zorg ik voor een heldere communicatie over de bezorgdheden en noden van jullie kind. Samen met de school overleggen we dan om te komen tot een voor iedereen wenselijke en haalbare aanpak.