Professioneel

Als leerkracht kan je bij mij terecht voor individuele begeleiding. Zowel problemen waar je in je huidige klas mee geconfronteerd wordt als het verlies van je energie kan besproken worden. Samen kijken we hoe je weer in je eigen kracht en volgens je eigen waarden voor de klas kan staan.

Zorgcoördinatoren en/of leerlingbegeleiders kunnen bij mij terecht voor supervisie. We bespreken je eigen functioneren, zoeken naar je  specifieke sterktes en hoe je die vaker kan inzetten. We reflecteren samen over specifieke casussen en komen tot alternatieven die je kan gaan uitproberen.

Ik verzorg pedagogische studiedagen, workshops of lezingen rond Hoogbegaafdheid, Onderpresteren, Mindset, Oplossingsgericht begeleiden op school en Effectieve leerlingbesprekingen (consultatieve leerlingbegeleiding).

Feedback na een pedagogische studiedag rond Hoogbegaafdheid en Onderpresteren in oktober 2017.

Zorgcoördinator: “De ogen van de collega’s zijn op sommige vlakken opengegaan, anderen hebben even een bevestiging gekregen van genomen beslissingen. En iedereen voelde zich op de één of andere manier betrokken bij de verhalen. Fijn dat je dit ook mee ondersteunde met voorbeelden van jouw eigen kinderen.”

Directie: “Ik wil u nogmaals bedanken voor de heel aangename en leerrijke studiedag. Ook de reacties  van de collega’s zijn heel positief. We hebben er allemaal uit bijgeleerd.”

Leerkrachten:  “Het was SUPER! Heb veel bijgeleerd!”

Feedback na een vorming “Oplossingsgerichte leerlingbegeleiding” in maart 2018 op het evaluatieformulier.

Was de vorming duidelijk? JA!! (100%)

Was de vorming zinvol? JA! Zeer zinvol!  Super! Zeker! Heel zinvol! Absoluut! (100%)

Ga je enkele aspecten van de vorming inzetten tijdens de leerlingbegeleiding? JA! Schaalvragen, 3 kolommen, bepaalde zinnen die zijn aangehaald; beter inzicht in gesprekken; doorvragen, wat als…, onthouden dat advies niet werkt als de geadviseerde er nog niet voor open staat, KRACHTEN,  focussen op wat goed loopt, extra aandacht voor specifieke onderdelen, meer naar duidelijk doel toewerken,  toekomstgericht, de vele tips voor gesprekken met leerlingen,…

Wat blijft je het meest bij? de praktijkvoorbeelden, de casussen;zelf er in blijven geloven; de leerling weet het best zelf, Sorry, echt heel veel! Alles!; positieve benadering, concreet, empathisch, de persoon zit zelf achter het stuur; meer “werk” bij de andere laten in plaats van het zelf te doen, zodat anderen meer op eigen kracht vooruit geraken; casussen met advies!; kleine dingen maken een groot verschil én een mens is meer dan zijn probleem; oplossingsgericht werken is niet alles in 1 keer oplossen.