Kinderen, jongeren en jongvolwassenen

Alle kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 6 tot 25 jaar zijn welkom voor begeleiding. Er is specifieke expertise rond cognitief begaafde leerlingen/studenten.

De begeleiding die ik bied is gebaseerd op het contextueel gedragstherapeutisch denken en RFT. De methodieken voor kinderen en jongeren die ik hanteer zijn gebaseerd op het DNA-V model van Louise Hayes, ACT4Kids model van Monique Samsen en de positieve psychologie.

Individuele begeleiding

Bij kinderen

Kinderen kunnen vanaf  6 jaar bij mij terecht voor individuele begeleiding. Gezien het belang van de omgeving op de ontwikkeling van een kind, zal ik ook steeds de ouders mee begeleiden. In welke frequentie en constellatie zal samen afgesproken worden.

Jongeren en (jong)volwassenen vanaf 12 jaar kunnen ook bij mij terecht voor individuele begeleiding. Samen met de jongere gaan we op zoek naar wat hij/zij waardevol vindt in zijn/haar leven en oefenen we die vaardigheden die nodig zijn om naar zijn/haar waarden te leven.

Specifiek richt ik me op jongeren met faalangst, uitstelgedrag, spijbelen of die geen idee hebben welke richting ze verder met hun leven uit willen. Hun eigen gedachten en gevoelens houden hen tegen om nieuwe dingen aan te pakken of nieuwe stappen te zetten. Ze lopen vast in hun eigen gedachten, stellen uit en geven een ongelukkige indruk. Ze leven vooral in hun hoofd en zijn verleerd (of bang) om stil te staan bij datgene dat ze voelen.

Mijn expertise?

Sinds 2009 werk ik intensief samen met jongeren. Om mijn therapeutische vaardigheden verder te ontwikkelen startte ik, na eerdere intensieve opleidingsdagen, in september 2018 het postgraduaat tot contextueel gedragstherapeut. Dit betekent dat er ook uitvoerig zal gereflecteerd worden op mijn eigen handelen tijdens de sessies en er regelmatig (anoniem) met experts zal gekeken worden welke handelingen tijdens de sessies het meest helpend zullen zijn.

Psychodiagnostiek

De doelstelling van een psycho-diagnostisch traject is te komen tot meer inzicht in het gedrag van je kind om van daaruit handvatten te vinden om een passende context te creëren. Bij elk diagnostisch traject tracht ik een zicht te krijgen op zowel de sterktes als de uitdagingen waarmee een kind/jongere geconfronteerd wordt.

Een diagnostisch  traject start steeds bij een uitgebreide intake. In deze intake verzamelen we gestructureerd gegevens over de ontwikkeling van het kind/jongere, maar ook over de omgeving waarin hij/zij opgroeide en de onderwijscontext. Na deze intake zal ik de verkregen informatie structureren, hypothesen stellen een het vervolg traject uitwerken. Dit vervolgtraject wordt dan telefonisch besproken en verdere afspraken worden gemaakt. In de onderzoeksfase verzamelen we dan de verdere nodige gegevens. Dit kan zowel om een test-afname gaan, als om het gebruik van vragenlijsten als spelobservaties en eventuele observaties thuis en/of op school. Na dit onderzoek, scoor en interpreteer ik al de verzamelde gegevens. Ik zal dan aan de hand van deze gegevens de gestelde hulpvragen en hypothesen beantwoorden. Hiervan wordt een verslag opgemaakt en dat wordt dan besproken tijdens een adviesgesprek.

Voor welke domeinen van onderzoek kan je bij mij terecht?

Binnen de diagnostiek richt ik me voornamelijk op die kinderen met een vermoeden van een ontwikkelingsvoorsprong en/of een leervoorsprong.

Intelligentie-onderzoek. Het doel is steeds de verschillende cognitieve vaardigheden in kaart te brengen, zodat er een duidelijk sterkte-zwakte profiel zichtbaar wordt. Een intelligentie onderzoek zal gebaseerd zijn op het CHC-model.

Onderzoek naar leerstoornissen dyslexie en dyscalculie bij 15+. Het onderzoek zal voornamelijk gericht zijn op een grondige analyse van de sterktes en zwaktes in het profiel. We gaan kijken op welke manier de sterktes de zwaktes beter kunnen opvangen worden. Ik beschik over het nodige testmateriaal om de testresultaten te kunnen vergelijken met een representatieve normgroep: IDAA, Gletschr, en specifieke testen in de vreemde talen (Frans en Engels). Indien een diagnose kan weerhouden worden, zal het verslag zo opgesteld worden dat het voldoet aan de gestelde criteria in het hoger onderwijs.

Wanneer er twijfel is of er sprake is van een vermoeden van een ontwikkelingsvoorsprong en/of kenmerken van een autisme spectrum stoornis, kan ik een onderzoek doen om de sterktes en zwaktes van het kind/de jongere in kaart te brengen. Ik mag zelf geen diagnose autisme spectrum stoornis stellen, hiervoor dient steeds een psychiater betrokken te zijn.

Mijn expertise?

Sinds 2006 doe ik zeer regelmatig diagnostisch onderzoek, ik heb dus een ruime ervaring bij het hele traject. Verder ben ik me steeds blijven bijscholen op diverse domeinen. Recent volgde ik nog de studiedag Intelligentie in nieuwe banen bij het SIG en een 2-daagse intensieve training Handelingsgericht onderzoek bij kinderen met (een vermoeden van) Hoogbegaafdheid plus ASS te Eindhoven. Ik heb me verdiept in het denken van kinderen met een ontwikkelings- en/of leervoorsprong en hecht veel belang aan observatie en gesprek tijdens een diagnostisch traject.

 

Je kan ook contact opnemen via het onderstaande contactformulier.